Hem

Vi på Nordbolt AB specialiseras i maskinell metallbearbetning och skruvtillverkning. Alla produkter kommer från vår egna välutrustade produktionsanläggning i Polen. Det tillåter oss att tillverka ett brett sortiment av produkter som möter kundernas behov. Vi vänder oss huvudsakligen till järn- och byggvaruhandeln, speciellt utvalda grossister men samarbetar även med mindre och mer specialiserade företag. På Nordbolt är vi lika öppna för klassiska, väletablerade produkter såsom nya, tankekrävande projekt. Kontakta oss, så får vi se hur vi kan hjälpa dig.

Om oss

ROMEX S.C har funnits på den Polska marknaden sedan 1986. Grundaren byggde sin verksamhet på production av cykeldelar och fästelement som användes I cyklar. I början på 90-talet Romex expanderade verksamheten och startade tillverka fästelement till möbelindustrin. Strax började tillverka även åt polsk bilindustri, byggindustri samt tillverkare av köksutrustning.

Grundverksamheten även idag faller på produktion av fästelement med hjälp av kallstukningsmetod.  Utöver det utförs även plåtstämpling, profilformning, metallbearbetning, svetsning samt övriga metallarbeten.

I 2013 Romex flyttade sin verksamhet till ny större fabrik för att bemöta den ständigt ökande efterfrågan på produkter.En ny modern hall, med kontinuerligt uppgraderad maskinpark och kunnig bessättning arbetar för att utveckla och tillverka våra kundernas idéer.

I 2017 Romex gick ihop med Svenskt bolag NORDBOLT AB, som försörjer den nordiska marknaden på fästelement. Detta resulterade I ännu större maskinpark och nya teknologier som öppnade I sin tur nya möjligheter för båda bolagen.

NORDBOLT AB och ROMEX tillsammans träder fram för att ständigt utveckla sin potential och vara en pålitlig samarbetspartner.

Hälsningar
Nordbolt AB och Romex S.C.

Sortiment

Med erfaren personal oraz moderna avancerade maskiner kan vi ta fram mycket hållbara, specialiserade fästmaterial i metall. Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt alla steg i tillverkningen av alla erbjudna skruvar och bultar.

Nordbolt – en skruvtillverkare i och utanför Sverige

Som producent av fästmaterial i mässing och rostfritt stål erbjuder vi en hel del olika fästelement. Fästmaterial genomgår speciell metallberbetning och formning samt gängning och specifik ytbehandling som ger ytterligare förstärkning.

Vi har redan haft företagskunder från Tyskland, Danmark, Finland samt Polen och andra europeiska länder. Vi tillhandahåller många olika typer av brickor och täckhattar, bultar, plåtskruvar och träskruvar. Fästmaterialen kan levereras med väl valda mutterhylsor med många kanter och olika typer av kronor.

Försäljning av montageskruv, träskruv samt andra metalldetaljer och fästelement

Sortimentet som vi säljer omfattar bl.a.:

  • Träskruv och plåtskruv,
  • Trallskruv, maskinskruv, montageskruv, plastskruv och byggskruv till gips, lister, spån och många andra skruvar med olika huvuden,
  • Skruvkrokar och skruvbultar,
  • Små muttrar och brickor.

Vid tillverkning av fästmaterial använder vi flera olika råvaror – vi kan tillverka fästmaterial av bl.a. vanliga stål, rostfria stål (A2 och A4) och mässing.

Ytbehandling av metaller

De erbjudna detaljerna kan dessutom skyddas mot korrosion, höga temperaturer eller förstärkas genom ytbehandling. Framtagning och produktion av specialskruv med ytbehandling är en av våra specialiteter – de erbjudna detaljerna kan behandlas i följande processer:

  • Förzinkning – zinkbeläggningen skyddar fästelementet mot korrosion och förlänger detaljens livslängd och hållbarhet. Det är en väldigt vanlig och ofta använd process – förzinkade fästelement används t.ex. i byggkonstruktioner.
  • Förnickling – genom nickelskiktet får både produkten korrosionsskydd och ett utmärkt utseende – nickelbeläggningen ger bl.a. fin glans.
  • Zink-nickel – förutom sina egenskaper utgör nickel även ett utmärkt underlägg för andra metaller. En sådan kombinerad beläggning ger utmärkta parametrar när det gäller hållbarhet.
  • Fosfatering – ämnet som utsätts för denna process är inte bara ordentligt skyddat mot korrosionsangrepp utan även har ökad tålighet mot höga temperaturer. Beläggningen minskar också friktionskoefficienten.

Tillverkning av skruv för inomhus och utomhus – både i standard- och icke-standardutförande

Vi försöker helt uppfylla även de mest krävande kraven, så vi levererar bara de bästa och mest hållbara metalldetaljer. Vi utökar ständigt vårt sortiment och ger våra kunder moderna lösningar som fungerar väl även under de mest extrema förhållandena.

Vi erbjuder mycket hållbar specialskruv, dymlingformade förbindare samt bultar och andra detaljer för inom- eller utomhusbruk. I vår katalog presenteras dock bara en del av våra möjligheter – med vår moderna utrustning kan vi genomföra olika projekt och modifiera det befintliga sortimentet för att bäst tillgodose våra kunders behov.

Vi erbjuder ett rikt och brett utbud av fästelement i olika modeller – kontakta oss om du inte hittar den variant som uppfyller dina förväntningar eller krav.

Välj en modern tillverkare

Vi föreslår att du noga läser igenom vad vi kan erbjuda dig. Som producent har vi möjlighet att uppfylla mycket stora projekt och tillhandahålla även mycket stora mängder med bult, skruv och andra hållbara metalldetaljer.

Nedan finns vår katalog med exempel på vårt standardsortiment. Välkommen att bläddra igenom den. Kontakta gärna vårt team om du har frågor om vad vi kan erbjuda dig.

Nordbolt katalog:

Nordbolt Katalog

Nordbolt AB | Kungsgatan 4 | SE-774 30 Avesta | Dalarnas län | Telefon: +46 (0) 73 551 59 77 | E-mail: info@nordbolt.se

Copyright © NORDBOLT 2018 egeria